Üretim

Üretim

Hammadde Değerlendirme

 • Alternatif hammaddelerin değerlendirilmesi
 • Hammadde spesifikasyonlarının oluşturulması

Cam Kompozisyonu Geliştirme

 • Farklı fiziksel özelliklerde yeni kompozisyonların geliştirilmesi
 • Mevcut fırınlarda yapılacak kompozisyon değişimleri için geçiş programının hazırlanması ve uygulanması

​Renk ve Optik Özellikler

Üretim birimlerinin, ulusal ve ulusl​ararası pazarın talepleri doğrultusunda cam ürünlerin renk ve optik özelliklerini deneysel ve spektrofotometrik yöntemlerle belirleyen çalışmalar yapılmaktadır.

Renklendirme/Renksizleştirme

 • Renksiz camlar için renksizleştirme çalışmaları
 • Yeni renk tasarımı (harmandan ve forehearth’dan)
 • Üretimde renk ile ilgili problemlerin çözülmesi

Fırınlarda Cam Rengini Değiştirme Çalışmaları

 • Geliştirilen modeller yardımıyla renk geçiş programlarının hazırlanması
 • Renk değişimi sırasında üretimin takibi ve gerektiği durumlarda müdahale edilmesi

Fiziksel ve Mekanik Özellikler

Üretimde yüksek kalite, yüksek verim ve süreklilik ana hedeflerine katkıda bulunmak amacıyla fiziksel ve mekanik özelliklerin ölçülmesi, optimize edilmesi ve geliştirilmesi faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca, cam şartlandırma, şekillendirme ve tavlama, temperleme, dekorlama süreçleri de belirlenerek iyileştirilmektedir.

 • Soğuk ve sıcak camın fiziksel özellikleri
 • Mekanik mukavemet
 • Stres analizi
 • Kırık analizi
 • Mikro-homojenite
 • Sahada tavlama, teyzinat ve temperleme gibi ikincil işlem fırınlarının sıcaklık profillerinin belirlenmesi

Cam üretim sürecinde çeşitli nedenlerden dolayı oluşan ve en önemli kalite sorunlarından birisi olan habbe (gaz kapanımı) hataları üzerine çalışılmaktadır. Öncelikli hedef hatanın en kısa sürede ortadan kaldırılması veya makul seviyelere düşürülerek üretim kayıplarını minimize edilmesidir.

Habbe Hatası İnceleme

 • Habbe sayımı ve ön mamul incelemesi (stereo mikroskop)
 • Habbe analizi (Kütle spektrometresi)
 • İşletme verilerinin değerlendirilmesi

Deneysel ve Sayısal Simülasyon Projeleri

 • Habbe hatasına neden olabilecek olası kaynaklara yönelik deneysel çalışmalarda oluşturulan yapay habbelerin incelenerek gerçek fırın habbeleri ile ilişkilendirilmesi,
 • ​Habbe dinamiğini (şamandıra kuvveti, habbe büyüme hızı, vb.) inceleyen sayısal modellerin geliştirilmesi